Everyone is a genius

Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing its stupid. Albert Einstein Jalanilah kehidupanmu sendiri, jangan banding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Suksesmu bukan diukur pada banyaknya harta yang engkau kumpulkan, besarnya rumah yang kau tinggali, seberapa sering gadgetmu berganti, …

%d bloggers like this: